POZVÁNKA NA POSVÍCENSKOU ZÁBAVU

Sbor dobrovolných hasičů v Komárovicích zve všechny občany a příznivce na posvícenskou zábavu, která se bude konat v sobotu 9. Října od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát Akord. Od 15:00 hodin proběhne tradiční odpolední vyhrávka po obci. Sbor dobrovolných hasičů se těší na Vaši účast.