ZASTUPITELSTVO

SŠŘS BOHUMIL ŠUCKRDLE

BOHUMIL ŠUCKRDLE

Starosta obce
+420602573743
SŠŘS RADANA MöLLEROVÁ

RADANA MöLLEROVÁ

Místostarostka obce
+420728042567
SŠŘS PETR BRUS

PETR BRUS

Člen zastupitelstva
SŠŘS RADEK MöLLER

RADEK MöLLER

Člen zastupitelstva
SŠŘS PAVEL MUSIL

PAVEL MUSIL

Člen zastupitelstva
SŠŘS ZDENĚK PÁNEK

ZDENĚK PÁNEK

Člen zastupitelstva
SŠŘS JAN ŠUCKRDLE

JAN ŠUCKRDLE

Člen zastupitelstva

FINANČNÍ VÝBOR

SŠŘS Zdeněk Pánek

Zdeněk Pánek

Předseda finančního výboru
SŠŘS Petr Brus

Petr Brus

Člen finančního výboru
SŠŘS Pavel Musil

Pavel Musil

Člen finančního výboru

KONTROLNÍ VÝBOR

SŠŘS Petr Brus

Petr Brus

Předseda kontrolního výboru
SŠŘS Pavel Musil

Pavel Musil

Člen kontrolního výboru
SŠŘS Radek Möller

Radek Möller

Člen kontrolního výboru

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE