OBECNÍ SYMBOLY

Znak obce Komárovice

Znak obce Komárovice:

Odborná literatura popisující pečeti obcí okresu Třebíč konstatuje, že pečeť Komárovic nebyla nalezena a že Komárovičtí neužili žádné pečeti ani při stvrzování josefinského katastru.

Na základě archivního průzkumu autora a historické interpretace PhDr. Ivana Štarhy se ukázalo, že obec Komárovice užila svou pečeť v Matrice pozemkového výnosu v první polovině 19.století. Jednalo se o kulatý pečetní typář s obrazem snad stromu nebo květiny lilie na dlouhém bohatém stonku a opisem „PECZET NOWOWICKA" (toto označení v opisu pečeti koresponduje s někdejším jménem obce „Neuhoff oder Komarowitz - tedy zřejmě Nová Víska).

Z uvedeného vyplývá,  že pro tvorbu znaku obce Komárovice existuje podklad v podobě historického pečetního znamení obce  a do nového znaku obce tak lze zařadit heraldickou figuru, která na tento starý, předheraldický symbol  naváže.

Figuru z pečeti obce přitom lze interpretovat jako lilii, což koresponduje se zasvěcením komárovické kaple sv. Josefu Dělníkovi, nebo jako strom, což zase vyjadřuje geografický rámec obce - komárovické polesí.

Kromě figur, které připomínají starou pečeť obce se ovšem zobrazuje v novém heraldickém znaku obce také tyto další figury:

1. Figury tesařských úhelníků představují jeden z atributů sv.Josefa, patrona komárovické kaple.

2. Figura vlnitého dělení štítu v podobě vlnité paty, zvýšené vlnité paty neboli sníženě vlnitě děleného štítu či vlnitého dělení štítu symbolizuje vodu a odkazuje tak na Komárovický rybník a na pramen řeky Jevišovky v katastru obce.

Znak pro obec Komárovice má následujících barevné kombinace s těmito významy:

-zelený strom, modrá nebo stříbrná voda, černé úhelníky,

Blason neboli popis znaku obce:

„Ve stříbrno-modře sníženě vlnitě děleném štítě nahoře zelený smrk s černým kmenem provázený po stranách po jednom černém tesařském úhelníku, dole stříbrná lilie."