AKTUALITY

DRUHÝ SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP KE ŠTICE

31.12.2023 pořádáme 2. výšlap ke štice. trasa výšlapu - sraz ve 13:00 hodin na hrázi před Tejralovou alejí, pak lesem ke Strhané hrázi, kde bude možnost opéct si donesený špekáček, pak se pokračuje na Ostrůvek ke štice k rybníku. Nápoje a špekáčky vlastní. Turistice ZDAR!!!

Zjistit více

VELVYSLANEC INDIE OPĚT V KOMÁROVICÍCH

Ve středu 15.11.2023 ve 12:30 hod. přijede na návštěvu Komárovic velvyslanec Indie v ČR pan Hemant H. Kotalwar. Bude se jednat o jeho čtvrtou návštěvu Komárovic od roku 2021. Jednání proběhne na obecním úřadě Komárovic.

Zjistit více

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Moravské Budějovice k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod. Více informací zde: vyhláška

Zjistit více