Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl v Komárovicích založen v březnu roku 1933. V současné době má 37 členů a je schopen zasahovat při likvidaci požárů v obci a jejím katastru. Mimo požární ochranu se SDH významně podílí na kulturním i pracovním dění v obci.

Náš sbor se v minulosti účastnil soutěží v hasičském sportu pouze na okrskových nebo oblastních soutěžích, a to mnohdy s vypůjčeným strojem i ostatním materiálem. I tak ale dosahoval výborných výsledků, kdy se v rámci okrsku udržoval na předních místech.

V roce 1992 byla sboru po nekonečných urgencích předána do užívání zcela nová hasičská stříkačka PS 12. SDH Komárovice měl konečně vlastní bezporuchovou stříkačku.

Zájem o hasičský sport v Komárovicích rostl pomalu, ale přece. Přelom nastal v roce 2002, kdy jsme poprvní vyjeli na pohárovou soutěž na Horky. Jediná mašina PS 12 s obsahem 1200 ccm na startovním poli byla ta naše a tenkrát jsme s ní udělali náš rekord s časem něco málo přes 27 vteřin.

Přes následující zimu byl zakoupen motor TAZ 1500 a vyměněn s dosavadním 12-kovým. Zároveň se nechalo upravit čerpadlo a koupily se nové hadice a savice. O rok později byla zakoupena starší stříkačka PS 12 na hašení požárů.

Každým rokem potom přibývá soutěží, kterých se účastníme, ale abychom udrželi krok s ostatními je v roce 2007 náš sportovní stroj upraven na speciál 1800ccm. V témže roce jsou zakoupeny dresy a trička pro fans, kteří s námi na soutěže jezdí.

To vše by ale nebylo, bez finanční podpory našich sponzorů, kterým touto cestou velice děkujeme! Také musím poděkovat našim věrným fanouškům, kteří nás skvěle podporují.