Hlášení 7.1.2022

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU

1)

Preventivní informace policie české republiky o případech podvodného jednání, kterým podvodníci útočí na seniory tím, že jim telefonují na pevné linky a pod smyšlenými legendami se vydávají za jejich vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné s cílem získat od seniorů finanční prostředky.

Protože smyšlených historek je celá řada a případy podvodů se bohužel stále objevují, přistoupila Policie České republiky k dalšímu preventivnímu opatření a aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu. Ve vašich telefonech se může objevit tato informace, která má preventivní charakter:

Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.

Děkujeme. Policie České republiky.

2)

V prodejně COOP je do zítřka umístěná pokladnička na finanční příspěvky na tříkrálovou sbírku.

Do zítřka je možné se připojit k této sbírce.

3)

Obec Komárovice vydala k 1.lednu 2022 dvě nové obecně závazné vyhlášky, týkající se odpadového hospodářství v obci Komárovice.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, která stanoví místní poplatek za ukládání odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, která stanovuje obecní systém odpadového hospodářství.

Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo jsou vyvěšeny na stránkách obce.