Finanční sbírka pro obce postižené tornádem

Vážení spoluobčané, jak všichni víte, 4 moravské obce, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice zasáhla přírodní katastrofa tornádo a tyto obce citelně poškodila.

Vážení spoluobčané, jak všichni víte, 4 moravské obce, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice zasáhla přírodní katastrofa tornádo a tyto obce citelně poškodila. Na četné dotazy občanů ohledně pomoci 4 obcím zasaženým tornádem, rozhodlo zastupitelstvo pro vypsání finanční sbírky, kde dáme možnost občanům, spolkům a obecním financím  se zúčastnit a tím shromáždit finanční prostředky, které budou předány přímo vybrané obci. Výběr peněz bude od občanů probíhat v úterý  29.6. a ve středu 30.6. od 18 do 19 hodin na obecním úřadě. Vzhledem k tomu, že jsme malou obcí, rozhodlo zastupitelstvo obce vybrat z poškozených obcí tu nejmenší, což je obec Hrušky a této obci napřímo bude sbírka předaná.

Obecní zastupitelstvo předem děkuje za projevenou solidaritu s poškozenými obcemi a děkujeme dopředu za vybrané peníze.