Třídění odpadů - pokyn pro občany

Konkrétně se jedná o 2 kontejnery na bio odpad, což je biologická složka odpadů.

Vážení spoluobčané.

Již po třetí se stalo, že někdo z nás netřídí odpad podle pravidel, popsaných na kontejnerech pro odpak. Konkrétně se jedná o 2 kontejnery na bio odpad, což je biologická složka odpadů. Bioodpad nemá nic společného s biopotravinami, a dokonce ani s biografem. Jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby. Nebo potravinářské výroby. Je to tedy všechen odpad biologického původu. 

V těchto hnědých kontejnerech se už 3x objevily v plastových pytlech PET lahve, plechovky, kartony apod. TotoNEJSOU bioodpady !!!

Kontejnery s takovýmto obsahem nám svozová firma nechce vyvážet a hrozí nám rozvázáním smlouvy o vyvážení a ukládání bioodpadů.

Vzhledem k tomu, že všichni občané mají možnost kompostování do darovaných kompostérů, asi by nám jako obci nic nehrozilo, pokud bychom tyto hnědé kontejnery zrušili. Je to ale poslední krok, který bychom chtěli udělat.

Pokud tento odpad sváží jiná svozová firma, např. p. Ferkl společně s komunálním odpadem, za který se za uložení platí poměrně více peněz, tak to obci prodražuje ukládání odpadů a může být tento náklad rozpočítán na domácnosti, nebo může dojít ke zrušení těchto kontejnerů nebo ůže dojít ke kompenzaci nákladů třeba zvýšením daně z nemovitosti a to až 5x. 

Proto Vás žádáme u rozumné třídění odpadů tak, jako jsme to dělali doposud.

Děkuji - starosta obce.