NÁVŠTĚVA INDICKÉHO VELVYSLANCE Shri Hemanta H. Kotalwara

V pátek 30. července navštívil obec Komárovice velvyslanec Indie Shri Hemant H. Kotalwar. Na obecním úřadu jej přijal starosta obce Bohumil Šuckrdle, místostarostka obce Radana Möllerová a zastupitelé Zdeněk Pánek a Jan Šuckrdle. Za Kraj Vysočina přijal pozvání radní kraje Mgr. Roman Fabeš a Mgr. Jan Skála ze sekretariátu hejtmana kraje. Pana velvyslance doprovázel tajemník pan David Chvála. Obec se 110 obyvateli je v zájmu indické diplomacie opakovaně, neboť je rodištěm významného českého indologa profesora Vincence Lesného. Hemarta Kovalwara při prohlídce obce doprovázeli zastupitelé a starosta obce Bohumil Šuckrdle a radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš. Podle informací starosty obce Bohumila Šuckrdle se v budově dnešního Obecního úřadu Komárovice 3. dubna 1882 narodil Vincenc Lesný. Psal o Indii a buddhismu, v Indii opakovaně pobýval i vyučoval. Stal se profesorem Univerzity Karlovy, byl předním českým indologem, zakladatelem česko-indického přátelství. Intenzivně se přátelil například s laureátem Nobelovy ceny, spisovatelem Rabíndranáthem Thákurem a významnými osobnostmi indického politického života. Překládal ze sanskrtu, páli, hindštiny a především bengálštiny. Lesného rodný dům je dnes označen pamětní deskou s jeho podobiznou. Na obecním úřadě se nachází pamětní síň Vincence Lesného, kterou si pan velvyslanec se zájmem prohlédl a udělal zápis do pamětní knihy v síni V. Lesného. kde jsou vystaveny některé z jeho publikací a různé zajímavosti o Indii. Fotografie z návštěvy jsou ve fotogalerii obce.

Foto z návštěvy indického velvyslance 30.7.2021