NOVĚ SPUŠTĚNÉ STRÁNKY OBCE KOMÁROVICE

Od 9. srpna 2021 má obec aktualizované a nově zpracované web stránky, které vytvořila firma AVENTE Moravské Budějovice. Cesta pro otevření stránek zůstává stejná jako u předchozích stránek - www.komarovice.cz Na web stránkách je přetažená úřední deska a fotogalerie obce a spolků. Nově zde najdete Povinně zveřejňované informace, hlášení rozhlasu, kalendář s akcemi obce a spolků v obci. Věříme, že se stránky budou líbit a že zde najdete aktuální, potřebné a užitečné informace.