PŘÁNÍ ZASTUPITELSTVA DO NOVÉHO ROKU

ZASTUPITELSTVO OBCE KOMÁROVICE PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2022.