OZNÁMENÍ O LETECKÉM OŠETŘOVÁNÍ PLODIN V KATASTRU OBCE KOMÁROVICE

Informujeme Vás o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu vaší obce. Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Co se týče aplikace prostředku, není potřeba provádět žádná opatření. Prosíme však o informování občanů, aby věděli, o co se jedná a zbytečně se toho nebáli, jak se to někdy stává. Připravili jsme proto pro Vás několik informačních materiálů, které můžete využít k informování veřejnosti: • leták na úřední desku – součástí dopisu, • infografiku na sociální sítě nebo pro vytištění na nástěnky, • informační video o TrichoLetu – odkaz v dopisu. Oznamovací dopis a informační materiály zasílám přílohou tohoto emailu. Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu. O konkrétních termínech ošetření kukuřice Vás bude informovat místní zemědělský podnik.