GDPR

Rozpočtové opatření č.6/2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 31.08.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

DAROVACÍ SMLOUVA ZA SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Zveřejněno od 23.08.2023 do 31.12.2023, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Rozpočtové opatření č.5/2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 03.08.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.4.2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 13.07.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválený závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu a Zpráva z auditu 2022

Zveřejněno od 13.06.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Rozpočtové opatření č.3/2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 09.06.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion za rok 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Záznam o projednání přezkoumání hospodaření - MB mikroregion - 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Rozpočtové opatření č.2/2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 03.05.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Rozpočtové opatření č.1/2023 Obec Komárovice

Zveřejněno od 17.04.2023 do 31.03.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Informace pro občany o odpadovém hospodářství za rok 2022

Zveřejněno od 27.02.2023 do 28.02.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022

Zveřejněno od 27.02.2023 do 29.02.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Návrh závěrečného účtu obce Komárovice 2022, Návrh účetní závěrky obce Komárovice 2022, Výroční zpráva obec Komárovice 2022 příloha 1, 2, 3

Zveřejněno od 23.02.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

REVIZE KATSTRU NEMOVITOSTÍ - KOMÁROVICE

Zveřejněno od 13.02.2023 do 31.12.2023, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Veřejná vyhláška _Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno od 09.11.2022 do 31.12.2023, zodpovídá: Radana Möllerová

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru od 20.12.2022 do přibližně 29.2.2024

Zveřejněno od 27.10.2022 do 29.02.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2022

Zveřejněno od 08.03.2022 do 08.03.2025, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-24

Zveřejněno od 09.12.2021 do 31.12.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2021

Zveřejněno od 11.03.2021 do 11.03.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Komárovice na roky2021-2023

Zveřejněno od 05.12.2019 do 31.12.2023, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle