GDPR

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zveřejněno od 09.05.2024 do 26.05.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.2/2024 Obec Komárovice

Zveřejněno od 01.05.2024 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Komárovice pro volby do EP 7.-8.6.2024

Zveřejněno od 27.03.2024 do 09.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Informace pro občany o odpadovém hospodářství za rok 2023

Zveřejněno od 27.02.2024 do 28.02.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.1/2024 Obec Komárovice

Zveřejněno od 01.02.2024 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Seznam účetních jednotek patřích do dílčího konsolidačního celku státu Obce Komárovice 2023

Zveřejněno od 10.01.2024 do 10.01.2025, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2025 – 2026

Zveřejněno od 27.11.2023 do 31.12.2026, zodpovídá: Radana Möllerová

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 OBEC KOMÁROVICE

Zveřejněno od 27.11.2023 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Schválený závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu a Zpráva z auditu 2022

Zveřejněno od 13.06.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion za rok 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Záznam o projednání přezkoumání hospodaření - MB mikroregion - 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu 2022

Zveřejněno od 26.05.2023 do 26.05.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválená účetní závěrka Obce Komárovice2022

Zveřejněno od 14.03.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Schválený závěrečný účet Obec Komárovice 2022

Zveřejněno od 14.03.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Návrh závěrečného účtu obce Komárovice 2022, Návrh účetní závěrky obce Komárovice 2022, Výroční zpráva obec Komárovice 2022 příloha 1, 2, 3

Zveřejněno od 23.02.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2022

Zveřejněno od 08.03.2022 do 08.03.2025, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-24

Zveřejněno od 09.12.2021 do 31.12.2024, zodpovídá: Radana Möllerová