AKTUALITY

DĚTSKÝ DEN V KOMÁROVICÍCH

DĚTSKÝ DEN V KOMÁROVICÍCH Sokol Komárovice, SDH, Rybářský apolek a obec Komárovice pořádají 15.7.2023 od 13:30 pro děti i dospělé dětský den. Těšit se můžete na sportovní soutěže s odměnami, párky v rohlíku, zmrzlinu i skákací hrad. Rodiče prosíme, aby děti nahlásili v prodejně u paní Rojíkové.

Zjistit více

OZNÁMENÍ O LETECKÉM OŠETŘOVÁNÍ PLODIN V KATASTRU OBCE KOMÁROVICE

Informujeme Vás o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu vaší obce. Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Co se týče aplikace prostředku, není potřeba provádět žádná opatření. Prosíme však o informování občanů, aby věděli, o co se jedná a zbytečně se toho nebáli, jak se to někdy stává. Připravili jsme proto pro Vás několik informačních materiálů, které můžete využít k informování veřejnosti: • leták na úřední desku – součástí dopisu, • infografiku na sociální sítě nebo pro vytištění na nástěnky, • informační video o TrichoLetu – odkaz v dopisu. Oznamovací dopis a informační materiály zasílám přílohou tohoto emailu. Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu. O konkrétních termínech ošetření kukuřice Vás bude informovat místní zemědělský podnik.

Zjistit více

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ INDOLOGA VINCENCE LESNÉHO

Zastupitelstvo obce Komárovice zve všechny občany a známé k vzpomínkovému setkání u příležitosti 70. výročí komárovského rodáka, profesora a indologa Vincence Lesného, které se uskuteční v neděli 9.4.2023 v 17:00 hodin na návsi obce Komárovice. Program: 1. Přivítání starosty obce 2. Položení kytice k pamětní desce V. Lesného 3. Osobnostní rozměr V. Lesného - PhDr. K. Vala 4.Slavnostní instalace keramické desky k ořešáku V. Lesného 5. Zdravice přítomných hostů Závěr. NA AKCI POTVRDILI ÚČAST I ČLENOVÉ RODINY LESNÝCH Z PRAHY A PŘÁTELÉ.

Zjistit více

VÝSTRAHA ČHMÚ - Zpráva č. 000076

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY Zpráva č. 000076 Odesláno: 10.3.2023 11:28:21 Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000075 vydanou 10.03.2023 v 06:31:34 hodin Územní platnost: ORP M. Budějovice Meteorologická situace: Přes střední Evropu bude k východu postupovat frontální systém, spojený s hlubokou tlakovou níží, která se bude přesunovat z Beneluxu nad Polsko. Velmi silný vítr Vysoký st. nebezpečí 11.3. 01:00 – 11.3. 19:00 Popis: Severozápadní vítr s nárazy 70 až 90 km/h. Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Zjistit více