AKTUALITY

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A ZAMYKÁNÍ RYBNÍKA

V sobotu 18.9.2021 uspořádá rybářský spolek Komárovice rybářské závody a tradiční akci Zamykání rybníka. Na akci je připravené občerstvení ve formě uzených ryb a uzených klobás. Rybářský spolek zve všechny zájemce na příjemně prožitou sobotu v pěkném přírodním prostředí Komárovického rybníka.

Zjistit více

NOVĚ SPUŠTĚNÉ STRÁNKY OBCE KOMÁROVICE

Od 9. srpna 2021 má obec aktualizované a nově zpracované web stránky, které vytvořila firma AVENTE Moravské Budějovice. Cesta pro otevření stránek zůstává stejná jako u předchozích stránek - www.komarovice.cz Na web stránkách je přetažená úřední deska a fotogalerie obce a spolků. Nově zde najdete Povinně zveřejňované informace, hlášení rozhlasu, kalendář s akcemi obce a spolků v obci. Věříme, že se stránky budou líbit a že zde najdete aktuální, potřebné a užitečné informace.

Zjistit více

NÁVŠTĚVA INDICKÉHO VELVYSLANCE Shri Hemanta H. Kotalwara

V pátek 30. července navštívil obec Komárovice velvyslanec Indie Shri Hemant H. Kotalwar. Na obecním úřadu jej přijal starosta obce Bohumil Šuckrdle, místostarostka obce Radana Möllerová a zastupitelé Zdeněk Pánek a Jan Šuckrdle. Za Kraj Vysočina přijal pozvání radní kraje Mgr. Roman Fabeš a Mgr. Jan Skála ze sekretariátu hejtmana kraje. Pana velvyslance doprovázel tajemník pan David Chvála. Obec se 110 obyvateli je v zájmu indické diplomacie opakovaně, neboť je rodištěm významného českého indologa profesora Vincence Lesného. Hemarta Kovalwara při prohlídce obce doprovázeli zastupitelé a starosta obce Bohumil Šuckrdle a radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš. Podle informací starosty obce Bohumila Šuckrdle se v budově dnešního Obecního úřadu Komárovice 3. dubna 1882 narodil Vincenc Lesný. Psal o Indii a buddhismu, v Indii opakovaně pobýval i vyučoval. Stal se profesorem Univerzity Karlovy, byl předním českým indologem, zakladatelem česko-indického přátelství. Intenzivně se přátelil například s laureátem Nobelovy ceny, spisovatelem Rabíndranáthem Thákurem a významnými osobnostmi indického politického života. Překládal ze sanskrtu, páli, hindštiny a především bengálštiny. Lesného rodný dům je dnes označen pamětní deskou s jeho podobiznou. Na obecním úřadě se nachází pamětní síň Vincence Lesného, kterou si pan velvyslanec se zájmem prohlédl a udělal zápis do pamětní knihy v síni V. Lesného. kde jsou vystaveny některé z jeho publikací a různé zajímavosti o Indii. Fotografie z návštěvy jsou ve fotogalerii obce.

Zjistit více